PRAVIDLA ÚČASTI PRO ČARODĚJKY, ČARODĚJE I VŠECHNY OSTATNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

Na akci platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ VLASTNÍCH OHNIŠŤ!

Pro příjemný zážitek tvůj i ostatních návštěvníků akce ČARODĚJNICE NA LADRONCE, prosím, dodržuj tato pravidla:

 • chovej se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušuj průběh festivalu
 • neohrožuj zdraví a majetek účastníků a pořadatelů akce či třetích osob
 • udržuj pořádek a chraň zeleň v parku
 • dodržuj pokyny pořadatelů a právní předpisy

V areálu akce platí zákaz:

 • vnášení a požívání vlastního alkoholu a psychotropních látek
 • vnášení skleněných nádob, včetně lahví, dále plechovek, hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek
 • vstup se psy bez košíku
 • rozdělávání vlastního otevřeného ohně (na akci je připraven dostatek grilů)

Účastník

 • se účastní akce ČARODĚJNICE NA LADRONCE výlučně na vlastní odpovědnost
 • odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí
 • souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně
 • rodiče plně odpovídají za své nezletilé děti
 • všechny atrakce jsou využívány na vlastní nebezpečí

Mediální partneři